Hoppa till huvudinnehåll
Maritiman Göteborg - Minutläggaren HMS Kalmarsund (MUL 13)

HMS Kalmarsund

Minutläggaren HMS Kalmarsund (MUL 13)

MUL (minutläggare) nr 13, Kalmarsund, byggdes vid örlogsvarvet i Stockholm och togs i tjänst 1953. Hon stationerades i Karlskrona och användes för reparation och underhållsarbete av kustartilleriets fasta mineringar samt för utbildning av befäl och värnpliktiga i navigation och mintjänst. År 2001 överfördes Kalmarsund till Älvsborgs Amfibieregimente, Amf 4 i Göteborg. Där blev hennes huvudsakliga uppgift att fungera som stöd- och förläggningsfartyg vid utbildning och övning fram tills hon utrangerades.

Minutläggaren Kalmarsund är för närvarande uthyrd till Chalmers tekniska högskola, och ligger förtöjd ute på Eriksberg.