Hoppa till huvudinnehåll
Maritiman Göteborg

Om Maritiman

Göteborgs sjöhistoriska arv

Verksamhetsbeskrivning

Bakgrund

Ett besök på Maritiman är en resa både framåt och bakåt i tiden. Från att Gustav II Adolf grundade Göteborg 1621 kom hamnen att utgöra ett pulserande nav samt en betydelsefull port mot väster. Under flera decennier präglades stadsbilden av de stora varvskranarna och göteborgarna kunde stolt beskåda när skepp efter skepp lämnade stapelbäddarna för att segla på handelsrutter över hela jorden. När varvskrisen slog till på 1970-talet blev dock innerhamnen tom och öde, och i ett försök att förmedla en svunnen epok ur Göteborgs maritima historia bestämde sig en grupp entusiaster för att försöka rädda några sjöfartshistoriskt intressanta fartyg undan en säker skrotningsdöd.

Om stiftelsen

Stiftelsen Göteborgs Maritima Centrum konstituerades 1985 med målet att skapa världens största och finaste maritima centrum. Affärsidén bestod i att man på ett och samma ställe skulle samla så många fartyg att mängden i sig skulle utgöra en attraktion. Många hjälpte till att dra sitt strå till stacken; stora och små företag, stiftelser, myndigheter, organisationer och privatpersoner. Ändå var de första åren rätt arbetsamma och ekonomin ansträngd. När det var som mörkast kom kommunen till undsättning och Göteborgs Maritima Centrum kunde slutligen slå upp sina portar för allmänheten sommaren 1987, då beläget vid Lilla Bommen. Allt eftersom fartygsflottan växte fick verksamheten så småningom flytta till vår nuvarande position på Packhuskajen och den 20 augusti 1994 kunde kung Carl XVI Gustaf nyinviga Göteborgs Maritima Centrum. Idag har vi etablerat varumärket Maritiman – Göteborgs maritima upplevelsecentrum, som består av en unik samling fartyg, båtar och pråmar med både militär och civil anknytning. Förutom den ordinarie museala verksamheten anordnas även konferenser och festarrangemang. Ambitionen är att utgöra ett attraktivt upplevelsecentrum och bidra till att utveckla Göteborg som turiststad.

Organisation

Maritiman drivs som en privat stiftelse. Utöver stiftelsens styrelse finns ett huvudmannaråd som sammankallas en gång per år. Verksamheten leds av en anställd VD och består av 9 stycken fastanställda som arbetar med försäljning, arrangemang och underhåll av anläggningen. Den ordinarie personalstaben kompletteras med säsongsanställd personal. Maritiman stöttas också av ideella fartygsföreningar, vilka samordnas genom Föreningen Göteborgs Maritima Centrum.

Maritimans styrelse
Birger Von HallOrdförande
Dan RödingLedamot
Eva EngertLedamot
Hans KindgrenLedamot
Jan-Gunnar LindgrenLedamot
Lave Beck-FriisLedamot
Margareta AnderssonLedamot
Per KärnmanLedamot