Hoppa till huvudinnehåll
Maritiman Göteborg

Digitala lektioner

Borta bra men hemma bäst

Digitala lektioner

Här samlar vi våra digitala lektioner. Med dem har du och din klass möjlighet att ta till dig Maritimans utställningar och innehåll utan att besöka själva museet. De passar utmärkt till en eller flera lektioner, eller som komplement. Varje lektion har separata instruktioner till både lärare och elever. 

Önskar ni att er digitala lektion hos oss ska handla om något annat än det vi föreslår nedan är ni välkomna att skicka denna förfrågan till vår museipedagog Johannes på johannes.olsson@maritiman.se. För övrig information och bokning, ring 031-10 59 50 eller skicka ett mail till bokning@maritiman.se.

Kika gärna på de lektioner som vi erbjuder på plats ombord också. Ett fysiskt skolbesök på Maritiman hjälper dig och din klass att på ett äventyrligt och spännande sätt fördjupa er i en mängd olika ämnen!

LEKTION 1 - HAVSMONSTER

Lektionen Havsmonster är en interaktiv presentation där eleverna får svara på kluriga frågor under lektionens gång. För att kunna delta fullt ut behöver eleverna ha tillgång till en telefon eller surfplatta uppkopplad mot internet. Det går bra att jobba i par eller små grupper.

Syfte och mål: Syftet med den här lektionen är att ta hjälp av häftiga varelser, mytologiska och verkliga, för att diskutera flera ämnen som ingår i läroplanen. Målet med lektionen är att skapa ett intresse som eleverna sedan kan arbeta vidare med i klassrummet.

Målgrupp: Denna lektion är anpassad för elever i lågstadieåldern samt förskoleklass. Den kan även köras i en anpassad form för något äldre barn inom grundsärskolan.

Kopplingar till läroplanen: Att diskutera skönlitteratur, myter och konst som handlar om människa och natur är ett centralt innehåll för naturvetenskapliga ämnen i lågstadiet, och att kunna samtala om dessa är ett krav för godtagbara kunskaper i slutet på årskurs 3. Vidare så lyfts även berättelser inom såväl det gamla testamentet som asatron i lektionen. Sådana berättelser är ett centralt innehåll för samhällsorienterade ämnen för samma årskurser, och gör lektionen relevant även ur detta perspektiv.

Beräknad tidsåtgång: 45 min plus tid för frågor.

Kostnad: 300 SEK/klass

LEKTION 2 - BIOMIMETIK

Lektionen Biomimetik är en interaktiv presentation där eleverna får svara på kluriga frågor under lektionens gång. För att kunna delta fullt ut behöver eleverna ha tillgång till en telefon eller surfplatta uppkopplad mot internet. Det går bra att jobba i par eller små grupper.

Syfte och mål: Syftet med den här lektionen är att eleverna ska få en förståelse för vad biomimetik är för något. Målet är att detta ska göras på ett intresseväckande sätt så att eleverna är inspirerade och vill fördjupa sig vidare i ämnet hemma i klassrummet.

Målgrupp: Denna lektion är anpassad för elever i mellanstadiet. Den kan även köras i en anpassad form för något äldre barn inom grundsärskolan.

Kopplingar till läroplanen: Att diskutera upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans utveckling är en del av det centrala innehållet för biologiundervisningen i mellanstadiet. Här ingår självklart viktiga landvinningar inom tekniken såsom antibiotikan, men det är också relevant att diskutera hur andra forskningsområden påverkats av att vi lär oss mer om vår planets biologi. Vidare så ingår det att beskriva teknikutvecklingsarbetets olika faser som en del av det centrala innehållet för teknik, och där är biomimetik en viktig del för många forskare som undersöker olika problem och föreslår lösningar på dessa.

Beräknad tidsåtgång: 45 min plus tid för frågor.

Kostnad: 300 SEK/klass

LEKTION 3 - MÄNNISKAN OCH HAVET

Lektionen Människan och Havet är en interaktiv presentation där eleverna får svara på kluriga frågor under lektionens gång. För att kunna delta fullt ut behöver eleverna ha tillgång till en telefon eller surfplatta uppkopplad mot internet. Det går bra att jobba i par eller små grupper.

Syfte och mål: Syftet med den här lektionen är att med hjälp av kluriga frågor introducera olika miljöproblem i havet, dess konsekvenser och dess lösningar. Målet är att lektionen ska skapa ett intresse som eleverna sedan kan arbeta vidare med i klassrummet.

Målgrupp: Denna lektion är anpassad för elever i högstadiet. Den kan även anpassas för att användas för elever i gymnasiesärskolan.

Kopplingar till läroplanen: I läroplanen för biologi är ett centralt innehåll ”Människans påverkan på naturen lokalt och globalt samt hur man på individ- och samhällsnivå kan främja hållbar utveckling. Betydelsen av biologisk mångfald och ekosystemtjänster.”

Beräknad tidsåtgång: 45 min plus tid för frågor

Kostnad: 300 SEK/klass