Hoppa till huvudinnehåll
Maritiman Göteborg

Föreningsliv

Vill du bli Maritimans BFF?

Maritimans fartygsföreningar

Föreningen Göteborgs Maritima Centrum är en vänförening till Maritiman och fungerar som en paraplyorganisation för övriga föreningar med anknytning till Maritimans olika fartyg. Föreningen bildades 1986 med syfte att stödja Maritiman, att verka för fartygens bevarande samt att hjälpa till att samla och sprida kunskap om dessa.

Medlemskap i Föreningen Göteborgs Maritima Centrum står öppen för alla; såväl privatpersoner som företag, föreningar och organisationer är välkomna. Som medlem i föreningen stödjer man verksamheten genom medlemsavgifter, frivilliga bidrag och praktiskt arbete. Både passivt stödjande samt aktiva medlemmar med insatser och kunskaper av vitt skilda slag är en uppskattad tillgång i föreningens strävan att skapa en unik attraktion i Göteborg.

Vill du vara med?

Maritiman drivs som en privat stiftelse och är beroende av bidrag från både stat, kommun och näringsliv. Om du vill hjälpa till att vårda det maritima kulturarvet eller är intresserad av att dela med dig av din tid och din kunskap så kan du medverka på flera olika sätt; bli medlem, jobba som volontär, ge en donation eller låt ditt företag delta som samarbetspartner.

Börja med att delge oss ditt intresse så berättar vi mer om hur möjligheterna ser ut.

Länkar till Maritimans fartygsföreningar
Föreningen Göteborgs Maritima Centrum (FGMC)https://www.fgmc.se
Föreningen Jagaren Smålands Vännerhttps://www.j19smaland.se/
Föreningen för m/s Frykenhttp://www.msfryken.se
Föreningen Bogserbåten Herkuleshttp://www.herkules.o.se
Västkustens ubåtsklubb Nordkaparenhttp://www.nordkaparen.se
Kamratföreningen Flottans Män i Göteborghttp://www.flottansman.se/Goteborg
Föreningen ESAB IV:s vännerhttp://esab4.se
HMS Hugins vännerhttp://p151hugin.se