Hoppa till huvudinnehåll
Maritiman Göteborg - M/S Fryken

M/S HRYKEN

Lastfartyget Fryken

Lastfartyget m/s Fryken

Lastfartyget Fryken byggdes 1938 vid Aalborgs Værft i Danmark för Ångbåts AB Ferm i Kristinehamn. Hon sattes därefter i Broströms linjetrafik mellan hamnarna i Vänern/Göteborg och Storbritanniens östkust. Fryken hade en besättning på 19 man och seglade under svensk flagg fram tills 1961 då hon såldes till Finland. År 1986 köptes hon av Maritiman och återfördes till Göteborg.

Se även Föreningen för Frykens egen hemsida. 

Lastfartyget M/S Fryken är för närvarande uthyrd till Chalmers tekniska högskola, och ligger förtöjd ute på Eriksberg.;