Hoppa till huvudinnehåll
Maritiman Göteborg - Stormprincess

Stormprincess

En lokal hamnbogserare

Hamnbogseraren Stormprincess

Hamnbogseraren Stormprincess är en klassisk hamnbogserare, byggd 1908 för Bogser AB Stormking vid Wilhelmbergs Mekaniska Verkstad i Göteborg. Under 1900-talets första hälft utgjorde pråmarna ett viktigt transportredskap i hamnverksamheten; dåtidens främsta energikälla var kol och kolet transporterades på Göteborgspråmarna, vilka i sin tur drogs av hamnbogserarna.

Under 1950-talet moderniserades Stormprincess och ångmaskinen byttes ut mot en driftsäkrare tändkulemotor. Stormprincess har sedan leveransen ända fram till 1982 varit i tjänst hos den ursprungliga beställaren, och är idag K-märkt.