Föreläsningar

En stig till fördjupade kunskaper inom allehanda ämnen tar sin början på Maritiman. Vi anordnar löpande spännande föreläsningar och intressanta samtal inom olika intresseområden. Håll utkik här på vår hemsida efter aktuella tillfällen! 

Om du själv sitter inne på spetskunskap av maritim-, militärhistorisk- eller kanske marin karaktär - hör gärna av dig till info [at] maritiman.se (oss )om du skulle vara intresserad av en arena för att kunna sprida dina lärdomar och betraktelser vidare till andra åhörare. Här på Maritiman är vi ständigt nyfikna på att låta våra besökare och medarbetare att lära sig något nytt.  

 

LÖR 10/6: VRAKEN I KRONANS MASTHAMN – EN FÖRELÄSNING AV MARINARKEOLOGEN ANDERS GUTEHALL 

Marinarkeologen Anders Gutehall berättar om de vrak som påträffats under Västlänkens arkeologiska utgrävning vid Packhusplatsen.

År 2019 påbörjades de arkeologiska utgrävningarna vid Packhusplatsen, i samband med det stora infrastrukturprojektet Västlänken. Arkeologerna hade länge vetat om att där under marken göms en hamn, Masthamnen. En hamn som skapades i Göteborgs begynnelse, och som under de efterföljande 240 åren kom att utgöra ett viktigt nav för den alltjämt växande staden.

I Maritimans utställning Fragment får besökarna följa historien om de arkeologiska utgrävningarna av nio vrak – av olika typer och från olika tider – samt tillhörande fynd från de människor som under århundradena har verkat och levt i den en gång så livfulla Masthamnen.

Fragment utgör en del av Göteborgs 400-årsjubileum och lördagen den 10 juni kl. 13.30 så föreläser Anders Gutehall från Visuell Arkeologi för Arkeologerna om de saknade pusselbitarna från Göteborgs förflutna. Titeln på föreläsningen är Vraken i Kronans masthamn: Från fiskebåtar och fraktfartyg till underlag för utfyllnad och föredraget äger rum ombord jagaren Småland. Det är begränsat med platser så se till att vara på plats i god tid. Föreläsningen ingår i Maritimans ordinarie entrébiljett, som kan lösas antingen på plats eller i vår webshop.

Välkommen ombord!