Hoppa till huvudinnehåll
Maritiman Göteborg - Ubåten HMS Nordkaparen (NOR)

HMS Nordkaparen

Följ med under havsytan

Ubåten HMS Nordkaparen (NOR)

Ubåten Nordkaparen är av Drakenklass, vilket är den längsta klassens ubåtar som Sverige har haft. Nordkaparen byggdes vid Kockums Mekaniska Verkstad i Malmö med leverans till marinen 1962. Hon skiljer sig från tidigare typer främst i fråga om akterskeppet, som har gjorts strömlinjeformat och försetts med ett korsroder. Nordkaparen försågs även med en stor, långsamt gående propeller vilket gav en tystare gång jämfört med tidigare dubbelpropellrar. Hon utrustades också med system för trådstyrning av torpederna, vilka lagrades i ett revolvermagasin som förenklade samt minskade tiden för torpedtubernas omladdning. Nordkaparen är även utrustad med en torpedkran på fördäck för att kunna bärga övningstorpeder. Besök gärna vår vänförening Västklubbens Ubåtsklubb Nordkaparen.

En utställning om livet under ytan

2014 var det premiär för basutställningen Livet under ytan, vilken ger oss en inblick i hur det var att leva ombord en ubåt som patrullerade svenska farvatten under en tidsepok av kapprustning, järnridåer och kärnvapenhot. Stig ner och upplev de klaustrofobiska utrymmena och känn doften från de dieselelektriska motorerna. Få en känsla av hur det var att dyka 150 meter rakt ner i havsdjupet. Lyssna på det karaktäristiska ljudet från hydrofonen som varnar för främmande undervattensfarkoster och torpedanfall. Vågar du mönstra på?'

JONISERANDE STRÅLNING OMBORD UBÅTEN

För närvarande så är ubåten Nordkaparen tyvärr inte tillgänglig för besök. Mätningar gjorda utav Strålsäkerhetsmyndigheten den 25 augusti 2022 påvisade risk för joniserande strålning i den efterlysande tejp som placerats för att markera vissa platser inuti ubåten Nordkaparen. Ubåten har hållits stängd för besökare ända sedan Maritiman nåddes av Strålsäkerhetsmyndighetens föreläggande, och kommer att fortsätta vara stängd tills sanering har genomförts. Detta påverkar inte Maritimans övriga verksamhet.

Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten finns det inga akuta risker för skador. Maritiman har inte heller erhållit några rekommendationer för eventuella åtgärder för personer som tidigare har vistats i Nordkaparen.