Hoppa till huvudinnehåll
Utställningen Fragment

Fragment

Fragment

I utställningen Fragment får du ta del av saknade pusselbitar från Göteborgs förflutna. Följ historien om utgrävningen av nio vrak - av olika typer och från olika tider - samt tillhörande fynd från de människor som under århundradena har verkat och levt i den en gång så livfulla Masthamnen. Visas ombord monitoren Sölve.

Vår stad låter. Den har växtvärk. Överallt syns höga, gröna träplank, likt murar. Invånare och turister skymtar lyftkranar upp mot skyn, och visst är nog de flesta medvetna om att där bakom planken, där byggs Västlänken?

2019 påbörjades de arkeologiska utgrävningarna vid Packhusplatsen, i samband med det stora infrastrukturprojektet Västlänken. Arkeologerna hade länge vetat om att där under marken göms en hamn, Masthamnen. En hamn som skapades i Göteborgs begynnelse, och som under de efterföljande 240 åren kom att utgöra ett viktigt nav för den alltjämt växande staden.

Vad som exakt har funnits kvar av den gamla hamnen har varit en gåta, fram tills nu. Varsamt har arkeologiska ledtrådar lyfts upp från jorden och gett en mer klar bild om hur livet en gång i tiden sett ut i den hamn som fått vila under jorden i snart 160 år. I utställningen Fragment får du ta del av saknade pusselbitar från Göteborgs förflutna. Följ historien om utgrävningen av nio vrak - av olika typer och från olika tider - samt tillhörande fynd från de människor som under århundradena har verkat och levt i den en gång så livfulla Masthamnen.

Fragment producerades 2022 av Maritiman med utställningsproducent Cajsa Rundström i spetsen, och med ovärderlig hjälp från Arkeologerna på Statens historiska museer samt Anders Gutehall från Visuell Arkeologi. Utställningen ingår i Maritimans ordinarie utbud och visas ombord monitorn Sölve.