Den svartmunnade smörbulten - ett hot mot det svenska ekosystemet

2018-04-24

Från Svarta havet till Göteborgs hamn. Sedan 2009 lever den svartmunnade smörbulten i Göteborg. På fredag kl. 14.00 på Maritiman håller forskaren Leon Green Ekelin en spännande föreläsning om den lilla fisken som riskerar att bli ett hot mot hela det svenska ekosystemet.

I början av 1990-talet hittades en ny fiskart i Östersjön, den svartmunnade smörbulten. 
Några år senare, 2009 visades den även ha hittat till västkusten och Göteborgs hamn. 
– Det är framför allt till hamnstäder man konstaterat att den svartmunnade smörbulten har flyttat. Det tyder på att den transporterats hit, troligen genom att lägga ägg på fartygsskrov eller att ynglen sugits in i ballasttanken och sedan ut i den nya hamnen, berättar Leon Green Ekelin, forskare på Institutionen för biologi och miljövetenskap vid Göteborgs Universitet.

På fredag gästar han Maritiman för att förläsa närmare om den lilla fisken – som riskerar att störa vårt svenska ekosystem. 
– De äter mycket musslor, vilket i Östersjön har bidragit till att bottensammansättningen förändrats totalt. Från att botten varit musseldominerad har den på sina håll istället tagits över av mask. Detta skapar en helt annorlunda miljö, med bland annat mindre syre i vattnet som följd. 

I Göteborgs hamn tros det idag finnas tusentals svartmunnade smörbultar. Arten är en vanlig maträtt runt Svarta havet, där den oftast serveras friterad. 

Föreläsningen är gratis och kräver ingen föranmälan! 

 

NÄR? Fredag 27 april kl. 14:00

VAR? Ombord Matrosen, Maritiman

HUR? Fri entré men begränsat antal platser så var ute i god tid. 

 

Varmt välkomna till sjöss!