Maritiman, Packhuskajen Göteborg

Maritiman - Utforska karta

Patrullbåtar

En patrullbåt är ett mindre örlogsfartyg med huvudsyfte att övervaka svenskt territorium. Fartygen är bestyckade med vapen för att kunna avvärja eventuella landstigningar och fientliga ubåtar.

 

Om Hugin

Hugin byggdes 1978 vid Bergens Mekaniske Verksteder i Norge, och togs ur tjänst år 2001 då 18:e patrullbåtsdivisionen lades ned. Hugin utgör den första patrullbåten i en serie om 16 och tillhörde örlogsflottans lättare ytstridsfartyg. Hon hade stor eldkraft i förhållande till sin ringa storlek och användes i marinen för uppdrag inom ubåtsjakt, minering, eskort och spaning. Hugin nyttjades även för civila övervaknings- och sjöräddningsuppdrag.