Maritiman, Packhuskajen Göteborg

Maritiman - Utforska karta

Hamnbogserare

Hamnbogserare var mindre bogserbåtar som användes i Göteborgs hamn för att dra fartyg och pråmar. Båtarna var utrustade med en stark motor för att kunna förflytta stora fartyg med mycket last.

 

Om Stormprincess

Hamnbogseraren Stormprincess är en klassisk hamnbogserare, byggd 1908 för Bogser AB Stormking vid Wilhelmbergs Mekaniska Verkstad i Göteborg. Under 1900-talets första hälft utgjorde pråmarna ett viktigt transportredskap i hamnverksamheten; dåtidens främsta energikälla var kol och kolet transporterades på Göteborgspråmarna, vilka i sin tur drogs av hamnbogserarna. Under 1950-talet moderniserades Stormprincess och ångmaskinen byttes ut mot en driftsäkrare tändkulemotor. 

Stormprincess har sedan leveransen ända fram till 1982 varit i tjänst hos den ursprungliga beställaren, och är idag K-märkt.