Maritiman, Packhuskajen Göteborg

Maritiman - Utforska karta

Bogserbåtar

En bogserbåt är, som namnet antyder, en båt som har som uppgift att bogsera större fartyg. Bogserbåtar är utrustade med en stark motor som gör det möjligt att flytta tunga skepp med mycket last.

 

Herkules

Bogserbåten Herkules är en hamnbogserare byggd 1939 på Öresundsvarvet i Landskrona för CL Hansson Stuveri AB i Göteborg. Med sin dieselmotor på 750 hk var hon vid leveransen den starkaste bogseraren i Göteborgs hamn och den första bogserbåten som utrustades med en KaMeWa-propeller; en propeller med vridbara blad för reglage av fram och back genom att vinkeln på propellerbladet ändrades. 

Herkules är byggd i brytningstiden mellan ång- och motordrift och fick dieselmotor redan från början men fick behålla ångbåtarnas karaktäristiska höga skorsten. Numera är hon även klassad för passagerartrafik och K-märktes år 2002 då hon ansågs som synnerligen värdefull ur ett kulturhistoriskt perspektiv.

I samband med att Herkules fyllde 75 år den 23 augusti 2014 så skrev Bertil Söderberg en artikel om fartyget i tidningen Länspumpen. Artikeln finns att läsa här. Bogserbåten går att hyra för privatpersoner och företag som vill ta sig en skärgårdstur. Besök www.herkules.o.se för bokning och vidare information.