Maritiman, Packhuskajen Göteborg

Maritiman - Utforska karta

Lastfartyg

Fryken är ett lastfartyg byggt för frakt för Vänern- och Nordsjötrafik. Fartyget sjösattes 1938 i Ålborg. Efter krigsutbrottet 1939 kunde Fryken inte längre trafikera Nordsjön utan fraktade istället material från norra Sverige till Tyskland. 1941 lades Fryken upp i Stockholm tills kriget var över. Från 1946 till 1961 följde fartyget Nordsjötraden och var en mycket uppskattad arbetsplats för besättningen som bestod av 19 man.

 

Om Fryken

Lastfartyget Fryken byggdes 1938 vid Aalborgs Værft i Danmark för Ångbåts AB Ferm i Kristinehamn. Hon sattes därefter i Broströms linjetrafik mellan hamnarna i Vänern/Göteborg och Storbritanniens östkust. Fryken hade en besättning på 19 man och seglade under svensk flagg fram tills 1961 då hon såldes till Finland. År 1986 köptes hon av Maritiman och återfördes till Göteborg.

Se även Föreningen för Frykens egen hemsida http://www.msfryken.se/ 
Läs mässpojken Göran Knutssons dagbok.