Maritiman, Packhuskajen Göteborg

Maritiman - Utforska karta

Minutläggare

En minutläggares huvuduppgift är, precis som namnet antyder, att lägga ut mineringar till havs. Dessa mineringar kan med fördel användas för att blockera taktiska och viktiga områden. 

 

Om Kalmarsund

MUL (minutläggare) nr: 13, Kalmarsund, byggdes vid örlogsvarvet i Stockholm och togs i tjänst 1953.

För närvarande är Kalmarsund tyvärr ej disponibel för ombordstigning.