Maritiman, Packhuskajen Göteborg

Maritiman - Utforska karta

Jagare

En jagare är ett snabbt örlogsfartyg som är kraftigt beväpnat med bl.a. sjunkbomber och robotmissiler. De användes ursprungligen för skydda slagskepp från attacker från t.ex. ubåtar. 

 

Om HMS Småland

Jagaren Småland är det största musealt bevarade örlogsfartyget i Skandinavien. Hon byggdes vid Eriksbergs Mekaniska Verkstad i Göteborg 1952, överlämnades till marinen 1956 och togs ur tjänst 1979. Vid leverans var hon tillsammans med systerfartyget Halland världens första jagare med sjörobotar. Besättning i fredstid var 272 man.Idag anordnas arrangemang för mindre sällskap både i officersmässen och i högbåtsmannamässen. Här finns mer information om våra marina event!