Maritiman, Packhuskajen Göteborg

Maritiman - Utforska karta

Havet och försvaret

Den allmänna värnplikten var lika ofrånkomlig och ovälkommen som en regnskur under en sommarpicknick. Han försökte att inte tänka på det, men verklighet kom ifatt honom när han en dag tittade ner i postlådan. Det hade blivit dags. Och som plikten krävde infann han sig, blev uppropad, undersökt och utplacerad. Svenska flottan blev hans lott. Hans nya hem blev Karlskrona på Sjöstridsflottiljen. Familjen ersattes av kommendörer, kaptener och fänrikar. Själv var han ett av många sladdbarn med graderingen menig - en soldat längst ner på stegen. Dagarna, veckorna och månaderna fylldes med militärövningar på land och till havs, underhåll av fartyg och utrustning och självklart små upptåg för att rubba den annars så pedantiska ordningen. Han kom att uppskatta livet i flottan mer än vad han någonsin hade anat. Det låg något spännande och oförklarligt över livet till havs som lockade honom. Så när värnplikten led mot sitt slut tog han ett beslut som skulle påverka resten av hans liv. Han skulle komma att bli en av flottans stolta män.

Svenska flottan

Sveriges flotta är anpassad för att försvara Sveriges gränser till havs. Fartygen är relativt små och lämpade för krigsföring vid kuster och floder. Flottan har en tämligen hög kapacitet för defensiva uppdrag. 

Mer läsning

Läs mer om Maritimans militära fartyg här: Jagaren Småland, Minutläggaren Kalmarsund, Monitoren Sölve, Patrullbåten Hugin, Ubåten Nordkaparen