Maritiman, Packhuskajen Göteborg

Maritiman - Utforska karta

SMHA – Sveriges militärhistoriska arv

Maritiman är stolt medlem i Sveriges militärhistoriska arv; ett nätverk bestående av 25 statliga och statligt stödda museer. Statens försvarshistoriska museer och Statens maritima museer leder och stöder det gemensamma nätverket. Museerna är spridda över hela landet och huvuddelen behandlar Sveriges försvar under det kalla kriget. Ett mindre antal är inriktade på äldre tider. Carl Zarmén vid Statens försvarshistoriska museer är chef för SMHA's kansli.