Maritiman, Packhuskajen Göteborg

Maritiman - Utforska karta

Hamnen är porten mot världen och äventyret

En hamn har i alla tider inneburit en väg ut i världen. Hamnen utgör en möjlig väg bort – till exotiska länder, äventyr och romantik. Det är inte utan anledning som hamnstäder och sjömansliv är vanliga och återkommande teman i romaner, visor och filmer. Romantiken, drömmarna, dramatiken och tragiken var en naturlig och självklar del av livet till sjöss. För dem som var kvar på land var äventyret aldrig längre bort än kajkanten. Där låg fartygen och väntade med löften om äventyr, spänning och i värsta fall tragik.

Hamnens betydelse

En hamn betyder så mycket för en stad - ekonomiskt, känslomässigt, befolkningsmässigt och utvecklingsmässigt. Men mest av allt kanske det betyder för dess självbild. Som hamnstad ser man gärna sig själva som både öppnare och äventyrligare än genomsnittet.

Göteborg som hamnstad

Göteborg har alltid varit och är alltjämt en hamnstad. Stadens invånare är stolta över detta faktum, även om den tydliga kopplingen till havet sedan länge är borta. Vi på Maritiman vill skapa en plats där man både kan kliva ombord på fartygen och lyssna till människorna som gått till sjöss från Göteborg.