Maritiman, Packhuskajen Göteborg

Maritiman - Utforska karta

Vill du vara med?

Maritiman drivs som en privat stiftelse och är beroende av bidrag från både stat, kommun och näringsliv. Om du vill hjälpa till att vårda det maritima kulturarvet eller är intresserad av att dela med dig av din tid och din kunskap så kan du medverka på flera olika sätt; bli medlem, jobba som volontär, ge en donation eller låt ditt företag delta som samarbetspartner.

Börja med att delge oss ditt intresse så berättar vi mer om hur möjligheterna ser ut.

 

Föreningsliv