Maritiman, Packhuskajen Göteborg

Maritiman - Utforska karta

Pråmar

En pråm är en båt som används som lastfartyg. Oftast har den inget eget maskineri utan bogseras fram. I Göteborgs hamn användes pråmarna mestadels på älven mellan lastande och lossande fartyg som låg förtöjda vid boj eller kaj.  

 

Om Göteborgspråmen

Göteborgspråmar började byggas i slutet av 1800-talet och så sent som på 1960-talet fanns det fortfarande ett betydande antal kvar i Göteborgs hamn. Totalt sett byggdes över 3 600 Göteborgspråmar. 

En lada var en Göteborgspråm som byggts på med en enkel huskonstruktion. För att kunna lasta och lossa ladan fanns stora dörrar på ena långsidan samt luckor i taket. Ladan användes främst till ömtåligare gods som inte tålde regn.