Maritiman, Packhuskajen Göteborg

Maritiman - Utforska karta

Fyrskepp

Fyrskepp byggdes för att markera ut grund och grunda vatten där vanliga fyrar inte kunde byggas. Skeppens huvudsakliga uppgift var att varna båttrafik om faran – en uppgift som inte alltid var enkel. Från 1831 – 1972 användes 37 fyrskepp på 24 fyrskeppsstationer runt Sveriges kuster. Ett av dessa skepp var nr 29 Fladen.

 

Om Fladen

Fyrskepp nr. 29 Fladen byggdes 1915 vid Bergsunds varv i Stockholm. På grund av första världskriget kom hon dock inte att stationeras vid Ölands rev förrän år 1919. År 1959 flyttades fyrskeppet till Hävringe och 1966 till Fladen, där hon fick sitt nuvarande namn. År 1969 ersattes hon av en bottenfast fyr.


Fyrskepp nr. 29 har moderniserats två gånger; år 1927 och år 1959. Besättningen utgjordes utav åtta man, då fyrskeppet låg på sin station. Tjänstgöringsperioden ombord var fyra till sex veckor.

Under 2008 och 2009 genomgick Fladen  en ordentlig renovering och ombyggnation, då Maritiman i samarbete med Sjöfartsverket restaurerade fartyget till det utseende hon interiört hade på 1950-talet. I Fladen finns också en interaktiv utställning där besökare kan ta del av bilder och filmer om fyrskeppets bakgrund. 


Läs fyrvaktare Bengt Anderssons dagbok.