Här börjar äventyret!

Maritimans flotta består idag av tretton fartyg. Från helt skilda tidsepoker och med olika syfte, funktion och historia. Det enda de har gemensamt är att de berättar massor om hur det egentligen var att leva och verka till sjöss. Skrönorna och äventyren, likväl som den tunga vardagen, kan anas så fort man kliver ombord. Idag ligger de dock tryggt förankrade vid Packhuskajen i hjärtat av Göteborg. Med hjälp av våra kunniga guider får sjöfartshistorian liv och det flytande kulturarvet får berätta sina historier för dig. Välkomnna att mönstra på och ta del av vårt flytande arv!